Station Kronenburg – Connecting Hands

Wat we (samen) bieden:

  • Ambulante hulpverlening aan kinderen, jong volwassenen, volwassenen en systemen met problemen op psychisch, verstandelijk, opvoedkundig, sociaal en/of maatschappelijk gebied.
  • Beschermd Wonen met- en zonder verblijf aan jongeren en (jong) volwassenen met psychiatrische, verstandelijke en/of sociale problematiek.
  • Dagbesteding.

Wij bieden maatwerk, van mens tot mens, onvoorwaardelijk en altijd voor iedereen. Onze hulpverleners hebben de presentiebenadering als basishouding.

Door er te ‘zijn’ voor de cliënt en te werken vanuit vertrouwen, voelt de cliënt zich gezien en gehoord.

Ambulante hulpverlening

In de provincie Friesland bieden wij ambulante hulpverlening aan kinderen, jongvolwassenen, volwassenen en systemen. De ambulante hulpverlening is afgestemd op de hulpvraag en behoefte van de cliënt en/of het systeem. Onze hulpverleners worden ingezet op basis van hun ervaring en deskundigheid en werken in een multidisciplinair team.

De hulpverlening is gericht op het bevorderen en herstel van de zelfredzaamheid, participatie in de samenleving, het bevorderen van het psychisch en psychosociaal functioneren, stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld, voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast en het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen. De teams werken vanuit verschillende regio’s, zodat de hulpverlener óók letterlijk dichtbij de cliënt staat.

Ons zorgaanbod is divers, waardoor wij de juiste hulp aan de cliënt kunnen bieden. Alle ambulant hulpverleners werken methodisch en relatiegericht. Er wordt onder andere met de volgende methodieken gewerkt: Systeem- en Oplossingsgericht Werken, Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling, Opvoedondersteuning, psycho-educatie en diverse effectieve (jeugd)interventies.