Station La Sagrera – Zorgbureau Stabiel

Ik ben Detsje Holtrop, woon in Franeker (Friesland) en heb 18 jaar ervaring als consulent sociale zaken met als hoofdtaak de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De oorsprong van dit werk ligt in de verstandelijke gehandicaptenzorg (groepsleidster). De stap naar een eigen bedrijf is ontstaan uit het idee de gecombineerde werkervaring ten dienste te stellen van thuissituaties, dicht bij de mensen.

Kleinschaligheid en persoonlijk contact zijn de kenmerken van Zorgbureau Stabiel, waarbij uw vraag het uitgangspunt is. de slogan “samenspel maakt sterker” voldoen wij graag aan uw specifieke wens.

De diensten die Zorgbureau Stabiel biedt zijn:

Incidentele hulp, dit kan zijn het:
•In kaart brengen van de hulpvraag
•Verzorgen van de aanvraag
•Begeleiden bij her-indicaties
•Hulp bij de administratie
Bovengenoemde hulp kan worden betaald uit het verantwoordingsvrije deel van een PGB.
Onderstaande hulp kan uit het overige deel van een PGB worden betaald.

Structurele hulp, bestaat uit:
•Begeleiden in de thuissituatie om verwaarlozing of opname in een instelling te voorkomen
•Deze begeleiding vindt plaats bij u thuis